priser på alternativa bränslen i Sverige

Priset på fordonsgas i Sverige i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
priserna-cng-sverige

I dag produceras biogas i Sverige främst i avloppsreningsverk och moderna samrötningsanläggningar. Gasen som produceras renas för detaljhandel som fordonsbränsle, i form av biometan. Gasen kan även användas som bränsle i gasmotorer som genererar värme och el, vilket inte kräver lika mycket rengöring eller uppgradering.

Det finns många faktorer som påverkar priset på biogas i Sverige som används som fordonsbränsle. En faktor som har blivit allt viktigare de senaste åren är konkurrensen om biogasråvara. I vissa delar av Sverige blir bland annat gödsel, biologiskt nedbrytbart industriavfall och energigrödor allt knappare, vilket kan öka kostnaderna för råvaror. Detta påverkar i sin tur kostnaden för gasproduktion och anläggningens totala ekonomi. Andra viktiga faktorer som påverkar kostnaden för det producerade bränslet är den tillgängliga marken för användning av rötrest (biogödsel) och logistiken för bränsledistributionen.

Fordonsgas är Sveriges högsta intäktsgenererande biogasförsäljningskanal och efterfrågan på fordonsgas överträffade svensk biogasproduktion för några år sedan. För att möta efterfrågan är cirka 40 % av den fordonsgas som för närvarande säljs naturgas, och för att möta efterfrågan har biogas även importerats, både genom naturgasnätet och med tankbilar (flytande eller flytande biogas). , LBG) .

Så länge efterfrågan på fordonsgas överstiger produktionen av biogas kommer det att finnas ett behov av naturgas, även i Sverige. Den höga svenska andelen på nästan 60 % av förnybar fordonsgas är dock undantaget i världen och gynnar förekomsten av ett mycket konkurrenskraftigt biogaspris i Sverige.

Genomsnittligt CNG-pris i Sverige i

Det genomsnittliga priset på CNG i Sverige i är

KR/KG

Prishistorik för genomsnittliga CNG-priser i Sverige

Prislista per bensinstation i Sverige

Nyheter om CNG-priser i Sverige

31 januari 2022

346 kilometer med en enda tank bränsle och utsläpp av 195 kilo CO2. Bra körning på biogas gynnar både miljön och ekonomin, Iveco har rapporterat om sin "S-Way"-modell, som nyligen genomförde en nordisk biogasturné för att testa hur långt ett fullastat biogasfordon kan köra. . Svaret är tydligt: ​​sparsam körning minskar bränslekostnaderna i en tid med skyhöga priser.

Den rutinerade testföraren Jørgen Andreassen körde en Iveco S-Way med biogas i tanken från Köpenhamn till Trondheim (Norge) och via Haparanda (Sverige) till Helsingfors och tillbaka till Danmark via Stockholm. En total sträcka på 346 miles över mycket varierad terräng och tillryggalagd på 5 dagar.

Syftet var att i praktiken testa i vilken utsträckning miljöpåverkan skulle kunna minskas genom så kallad eko-frequent körning och att visa att det är lätt att köra i Norden även när man tankar flytande biogas istället för diesel, säger Jørgen Andreassen .

Varför kan du vara intresserad av CNG?

Nya CNG-modeller till salu

Mer om CNG

Varumärken med CNG