priser på alternativa bränslen i Storbritannien

Priset på CNG i Storbritannien i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
priserna-cng-storbritannien

CNG-fordon kräver en högre initial kapitalinvestering än dieselfordon och innebär högre underhållskostnader, men kostnaden för CNG är lägre. Bränslekostnader utgör en betydande del av driftkostnaderna för tunga fordon, och därför kan bränslebesparingar från gasdrivna fordon kompensera för ökningen av andra kostnader och resultera i besparingar i totala ägandekostnader (TCO). jämfört med dieselfordon, under rätt villkor för CNG-körsträcka och pris.

Det finns ett antal små bensinstationer för komprimerad naturgas (CNG) i Storbritannien som betjänar specifika kundbaser. Dessa befintliga stationer är till övervägande del för användning av långväga fordon av tunga fordon och små bussflottor. För närvarande genomförs verkstäderna i Storbritannien som tillåter storskalig omvandling av stadsfordon till CNG med liten närvaro ännu. Dessa fordon kan inkludera vilket förbränningsfordon som helst, t.ex. sopbilar, bussar, lokala taxibilar, skåpbilar.

Som en generell trend i alla undersökningar får gasfordon bättre resultat än dieselfordon genom att de är tystare än dieselfordon, har hög körkomfort och lägre förorenande utsläpp. SI-gasfordon fick dock sämre betyg än diesel när det gäller fordonsräckvidd, en liten förlust av fordonseffekt och även att antalet tillgängliga bensinstationer är färre i Storbritannien.

Priset på CNG, särskilt Bio-CNG, ger upphov till ett stort intresse från transportföretagen för användningen av detta bränsle, som generellt är billigare än traditionella bränslen.

Genomsnittligt CNG-pris i Storbritannien i

Det genomsnittliga priset på CNG i Storbritannien i är

£/KG

Prishistorik för genomsnittliga CNG-priser i Storbritannien

Prislista per bensinstation i Storbritannien

Nyheter om CNG-priser i Storbritannien

Varför kan du vara intresserad av CNG?

Nya CNG-modeller till salu

Mer om CNG

Varumärken med CNG