ceny alternativních paliv ve Francii

Cena vodíku ve Francii v

Roman Frey 09:37 AM Zprávy
prodejni-cena-vodikova-francie

V roce 2021 bylo ve Francii asi 35 vodíkových stanic a do roku 2023 se plánuje rozšíření na více než 100 stanic. Většina z těchto stanic se nachází v pařížském regionu a na jihovýchodě země.

Francouzská vláda aktivně podporuje vývoj vozidel s vodíkovými palivovými články v rámci svého úsilí o snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení kvality ovzduší. Kromě podpory výstavby infrastruktury pro doplňování vodíku vláda také zavedla finanční pobídky pro nákup vodíkových vozidel.

V roce 2021 se cena vodíkového paliva ve Francii pohybovala od 9 do 12 EUR za kilogram v závislosti na lokalitě a dodavateli paliva. Ceny se však mohou v průběhu času měnit a mohou také záviset na faktorech, jako je tržní poptávka, výrobní náklady a vládní pobídky.

Průměrná cena vodíku ve Francii

Průměrná cena vodíku ve Francii je

€‎/Kg

Historické ceny průměrných cen vodíku ve Francii

Ceník čerpací stanice ve Francii

Novinky o ceně vodíku ve Francii

Proč byste se měli zajímat o vodík?

Nová vozidla H2 na prodej

Další články o vodíku

Značky s vodíkem