ceny alternativních paliv ve Velké Británii

Cena vodíku ve Velké Británii v

Roman Frey 09:37 AM Zprávy
prodejni-cena-vodikova-velka-britanie

V roce 2021 bylo ve Spojeném království asi 20 vodíkových čerpacích stanic. Toto číslo se však od té doby pravděpodobně zvýšilo, protože se do sítě staví a přidávají další stanice.

Je důležité poznamenat, že náklady na výrobu a distribuci vodíku jsou stále poměrně vysoké a v současné době je na trhu pouze omezené množství vodíkových vozidel. To znamená, že poptávka po vodíkovém palivu je stále relativně nízká, což může zvýšit cenu.

Vláda Spojeného království však investuje do vývoje technologie a infrastruktury vodíkových palivových článků, což by mohlo časem pomoci snížit jejich náklady. Kromě toho, jak se vyrábí více vodíkových vozidel a poptávka po palivu roste, úspory z rozsahu by mohly pomoci snížit náklady na výrobu a distribuci.

V roce 2021 se cena vodíku ve Spojeném království lišila v závislosti na dodavateli a umístění čerpací stanice. V průměru se však cena vodíku ve Spojeném království pohybovala kolem 10–12 liber za kilogram.

Průměrná cena vodíku ve Velké Británii

Průměrná cena vodíku ve Velké Británii je

£‎/Kg

Historické ceny průměrných cen vodíku ve Velké Británii

Ceník čerpací stanice ve Velké Británii

Novinky o ceně vodíku ve Velké Británii

Proč byste se měli zajímat o vodík?

Nová vozidla H2 na prodej

Další články o vodíku

Značky s vodíkem