ceny alternativních paliv v Portugalsku

Cena vodíku v Portugalsku v

Roman Frey 09:37 AM Zprávy
prodejni-cena-vodikova-portugalsko

V roce 2020 Evropská unie schválila Evropský zelený úděl, balíček, který integruje soubor iniciativ veřejné politiky zaměřených na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Vzhledem k obavám z rozvoje obnovitelného vodíku v oblasti energetické transformace je strategie Evropské unie pro Green Hydrogen byl publikován v červenci téhož roku v koordinaci s různými zeměmi. Mezi nimi i Portugalsko.

V Portugalsku ministr životního prostředí a klimatu nedávno prohlásil, že se připravuje 70 investičních projektů v oblasti obnovitelného vodíku, které se nacházejí v různých regionech země, v hodnotě více než 8 000 milionů eur, se zvláštním důrazem na údolí vodíku. z přístavu Sines.

Veřejná politika Portugalska vytvořit základy produkčního řetězce H2V a jeho derivátů je v souladu se strategiemi Evropské unie. V Portugalsku již probíhá několik projektů na návrh a vývoj vodíkových čerpacích stanic pro lehká a těžká vozidla spojená s dopravními flotilami.

Cena vodíku v Portugalsku se pohybuje kolem 15 EUR/kg na prodej, i když v závislosti na typu dodávky může být tato částka mnohem vyšší.

Průměrná cena vodíku v Portugalsku

Průměrná cena vodíku v Portugalsku je

€/Kg

Historické ceny průměrných cen vodíku v Portugalsku

Ceník čerpací stanice v Portugalsku

Novinky o ceně vodíku v Portugalsku

Proč byste se měli zajímat o vodík?

Nová vozidla H2 na prodej

Další články o vodíku

Značky s vodíkem