Ceny paliw alternatywnych w Portugalii

Cena wodoru w Portugalii w

Roman Frey 09:37 AM Aktualności
stacje-cenowe-wodor-portugalia

W 2020 roku Unia Europejska zatwierdziła Europejski Zielony Ład, pakiet integrujący zestaw inicjatyw polityki publicznej mający na celu osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku. Biorąc pod uwagę obawy związane z rozwojem odnawialnego wodoru w obszarze transformacji energetycznej, Strategia Unii Europejskiej for Green Hydrogen została opublikowana w lipcu tego samego roku, we współpracy z różnymi krajami. Wśród nich Portugalia.

W Portugalii Minister Środowiska i Działań na rzecz Klimatu zadeklarował niedawno, że w przygotowaniu jest 70 projektów inwestycyjnych w odnawialny wodór, zlokalizowanych w różnych regionach kraju, na kwotę ponad 8 miliardów euro, ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Wodoru z portu Sines.

Polityka publiczna Portugalii dotycząca tworzenia podstaw łańcucha produkcji H2V i jego pochodnych jest zgodna ze strategiami Unii Europejskiej. W Portugalii realizowanych jest już kilka projektów projektowania i rozwoju stacji tankowania wodoru dla lekkich i ciężkich pojazdów związanych z flotami transportowymi.

Cena sprzedaży wodoru w Portugalii wynosi ok. 15 €/kg, choć w zależności od rodzaju dostawy kwota ta może być znacznie wyższa.

Średnia cena wodoru w Portugalii w

Średnia cena wodoru w Portugalii w to

€/Kg

Historyczne ceny średnich cen wodoru w Portugalii

Cennik stacji paliw w Portugalii

Wiadomości o cenie wodoru w Portugalii

Dlaczego interesują Cię samochody na wodór?

Sprzedam nowe samochody H2

Więcej informacji o H2

Marki z H2