Alternative drivstoffpriser i Portugal

Hydrogenpris i Portugal i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
pris-hydrogen-bensinstasjoner-portugal

I 2020 godkjente EU den europeiske grønne avtalen, en pakke som integrerer et sett med offentlige politiske initiativer med sikte på å oppnå karbonnøytralitet innen 2050. Gitt bekymringen om utviklingen av fornybart hydrogen innen energiomstilling, er EUs strategi. for Green Hydrogen ble utgitt i juli samme år, i koordinering med ulike land. Blant dem Portugal.

I Portugal erklærte miljø- og klimaministeren nylig at det er 70 investeringsprosjekter i fornybart hydrogen i rørledningen, lokalisert i forskjellige regioner av landet, som beløper seg til mer enn 8000 millioner euro, med spesiell vekt på Hydrogendalen. fra Sines havn.

Portugals offentlige politikk for å skape grunnlaget for H2V-produksjonskjeden og dens derivater er i tråd med EUs strategier. Flere prosjekter for design og utvikling av hydrogentankestasjoner for lette og tunge kjøretøy knyttet til transportflåter er allerede i gang i Portugal.

Prisen på hydrogen i Portugal er rundt € 15/kg for salg, selv om dette beløpet kan være mye høyere avhengig av type forsyning.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Portugal.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Portugal.

€/Kg

Historiske priser på gjennomsnittlige hydrogenpriser i Portugal

Prisliste for bensinstasjon i Portugal

Nyheter om prisen på Hydrogen i Portugal

Hvorfor er du interessert i hydrogenbiler?

Nye H2 biler til salgs

Mer informasjon om H2

Merker med H2