Πρατήρια στην Αυστρία

Σταθμοί υδρογόνου στην Αυστρία.

Roman Frey 09:25 AM Νέα
pratirio-ydrogono-afstria

Η Αυστρία έχει τη φιλοδοξία να γίνει ηγέτης στη χρήση υδρογόνου στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση ετοιμάζει εθνική στρατηγική για το υδρογόνο. Το NECP (Εθνικό Πρόγραμμα Ενέργειας και Κλίματος) θεωρεί το ανανεώσιμο υδρογόνο "μια βασική τεχνολογία για την τομεακή ολοκλήρωση" και περιλαμβάνει ειδικό στόχο κατανάλωσης υδρογόνου με βάση την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 1,1 TWh (4 PJ) το 2030. Νέα ρυθμιστικά και οικονομικά μέτρα είναι ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει το δρόμο για το ανανεώσιμο υδρογόνο στη βιομηχανία, τις κατασκευές και τις μεταφορές.

Η Αυστρία βρίσκεται σε πολύ ισχυρή θέση χάρη στις τρέχουσες επενδύσεις της στην έρευνα για το υδρογόνο καθώς και σε υποδομές όπως σταθμοί ανεφοδιασμού με υδρογόνο, μεταφορά και παράδοση, καθώς και στο δυνητικό έργο IPCEI.

Το ετήσιο κόστος για την παραγωγή πράσινης υδρογόνου (συμπεριλαμβανομένου του κόστους για αποκλειστικές ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας), της ανάπτυξης υποδομής μεταφορών (ή μετασκευής υπάρχουσας υποδομής) και των εφαρμογών τελικής χρήσης στο υπό εξέταση σενάριο ανέρχεται σε 350 εκατομμύρια ευρώ και 1.100 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα . Οι δραστηριότητες αυτές δημιουργούν αξία στην εθνική οικονομία, μεταξύ άλλων δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην παραγωγή, κατασκευή και χρήση υδρογόνου και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

στην Ουκρανία υπάρχουν αυτή τη στιγμή
Πωλούνται βενζινάδικα με υδρογόνο

Χάρτης Πρατηρίων Υδρογόνου στην Αυστρία

Κατάλογος σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου στην Αυστρία

Νέα για σταθμούς ανεφοδιασμού υδρογόνου στην Αυστρία

27 Ιανουαρίου 2022. Η κοινοπραξία H2 Mobility Austria - ένωση έντεκα αυστριακών εταιρειών - θέλει να τοποθετήσει περίπου 2.000 φορτηγά υδρογόνου στους δρόμους της Αυστρίας έως το 2030, τα οποία θα αποφέρουν συνολικά 475 εκατομμύρια ευρώ προστιθέμενης αξίας στην Αυστρία.

Μέσω της κοινοπραξίας, οι εταίροι ανέθεσαν στην εταιρεία συμβούλων Deloitte να εκπονήσει μια μελέτη σχετικά με την κινητικότητα του υδρογόνου με επίκεντρο τα φορτηγά, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν τώρα παρουσιαστεί. Η Deloitte έχει υπολογίσει μια πιθανή εξοικονόμηση 70 εκατομμυρίων λίτρων ντίζελ για 2.000 φορτηγά υδρογόνου.

Γιατί ενδιαφέρεστε για αυτοκίνητα υδρογόνου;

Πωλούνται καινούργια αυτοκίνητα H2

Περισσότερες πληροφορίες για το H2

Μάρκες με H2