Alternative drivstoffpriser i Danmark

Hydrogenpris i Danmark i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
pris-hydrogen-bensinstasjoner-danmark

I 2021 var prisen på hydrogendrivstoff i Danmark rundt 75 DKK (danske kroner) per kilo. Denne prisen tilsvarer omtrent 10 euro eller 12 amerikanske dollar per kilo. Det bør imidlertid bemerkes at prisen på hydrogendrivstoff kan variere basert på flere faktorer, som plassering, tilbud og etterspørsel, og kostnadene ved produksjon.

Det bør også tas i betraktning at hydrogen ennå ikke er utbredt i Danmark og at antallet fyllestasjoner er relativt begrenset. Etter hvert som hydrogenmarkedet utvikler seg og etterspørselen vokser, kan prisen på dette drivstoffet endre seg. I tillegg forventes kostnadene ved å produsere hydrogen å avta over tid ettersom produksjonsmetodene forbedres og stordriftsfordeler oppnås.

Fra og med 2021 var det cirka 10 hydrogenstasjoner i drift i Danmark. Disse stasjonene ligger hovedsakelig i og rundt større byer som København, Aarhus og Odense.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Danmark.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Danmark.

dk/Kg

Historiske priser på gjennomsnittlige hydrogenpriser i Danmark

Prisliste for bensinstasjon i Danmark

Nyheter om prisen på Hydrogen i Danmark

Hvorfor er du interessert i hydrogenbiler?

Nye H2 biler til salgs

Mer informasjon om H2

Merker med H2