Bensinstasjoner i Tsjekkia

Bensinstasjoner med hydrogen i Tsjekkia i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
hydrogen-bensinstasjoner-tsjekkisk-republikk

Den tsjekkiske republikkens transportdepartement støtter byggingen av hydrogenfyllestasjoner innenfor rammen av det allerede eksisterende programmet for støtte til alternativ drivstoffinfrastruktur. Til dette er det bevilget 150 millioner kroner fra europeiske midler innenfor rammen av Transport Operational Program (OPD).

De første offentlige hydrogenfyllestasjonene som gjør det mulig å lade biler med hydrogen, skal bygges i Praha, Brno, Ostrava og Litvínov.

I henhold til departementets planer vil i 2025 totalt 15 hydrogenstasjoner være i drift i Tsjekkia. Etter ytterligere fem år bør antallet nå 80.

Nasjonal handlingsplan for ren mobilitet, godkjent av regjeringen i november 2015, snakker om å støtte utviklingen av infrastrukturen til ladestasjoner, CNG, LNG og hydrogenstasjoner. Totalt har samferdselsdepartementet bevilget 1,2 milliarder kroner til støtteprogrammet for infrastruktur for alternative drivstoff innenfor OPD.

I Tsjekkia er det for tiden
bensinstasjoner med hydrogen til salgs

Kart over Hydrogen bensinstasjoner i Tsjekkia

Liste over drivstoffstasjoner for hydrogen i Tsjekkia

Nyheter om drivstoffstasjoner for hydrogen i Tsjekkia

Hvorfor er du interessert i hydrogenbiler?

Nye H2 biler til salgs

Mer informasjon om H2

Merker med H2