Alternativa bränslepriser i Danmark

Vätgaspris i Danmark i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
forsaljningspriset-vatgas-danmark

År 2021 var priset på vätgasbränsle i Danmark cirka 75 DKK (danska kronor) per kilogram. Detta pris motsvarar ungefär 10 euro eller 12 US-dollar per kilogram. Det bör dock noteras att priset på vätgasbränsle kan variera beroende på flera faktorer, såsom läge, utbud och efterfrågan samt produktionskostnad.

Man bör också ta hänsyn till att vätgas ännu inte är utbrett i Danmark och att antalet bensinstationer är relativt begränsat. När vätgasmarknaden utvecklas och efterfrågan ökar kan priset på detta bränsle förändras. Dessutom förväntas kostnaderna för att producera vätgas minska med tiden i takt med att produktionsmetoderna förbättras och skalfördelar uppnås.

Från och med 2021 fanns det cirka 10 vätgastankstationer i drift i Danmark. Dessa stationer ligger främst i och runt större städer som Köpenhamn, Aarhus och Odense.

Genomsnittligt pris på väte i Danmark i

Genomsnittligt pris på väte i Danmark i är

dk/Kg

Historiska priser för genomsnittliga vätepriser i Danmark

Prislista för bensinstation i Danmark

Nyheter om priset på väte i Danmark

Varför är du intresserad av vätgasbilar?

Nya H2 bilar till salu

Mer information om H2

Märken med H2