Alternative drivstoffpriser i Belgia

Hydrogenpris i Belgia i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
pris-hydrogen-bensinstasjoner-belgia

Den belgiske regjeringen har satt seg som mål å ha minst 20 hydrogenstasjoner i drift innen 2025, som en del av sin innsats for å fremme bruken av hydrogenbrenselcellekjøretøy og redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Regjeringen har også lansert ulike insentiver for å oppmuntre til kjøp og bruk av disse kjøretøyene.

Det er viktig å merke seg at prisen på hydrogendrivstoff i Belgia og andre land kan være høyere enn prisen på bensin eller diesel, på grunn av det nåværende lave volumet av produksjon og distribusjon av hydrogendrivstoff. Men etter hvert som teknologien utvikler seg og etterspørselen etter hydrogendrivstoff øker, forventes prisen på hydrogen å synke og bli mer konkurransedyktig enn tradisjonelle fossile brensler.

Det anbefales alltid å sjekke den nyeste informasjonen om prisen på hydrogendrivstoff i Belgia før du planlegger å bruke det, da informasjonen som samles inn her kan være utdatert.

I 2021 var prisen på hydrogendrivstoff i Belgia rundt 9 til 10 euro per kilo. Prisen kan imidlertid variere basert på faktorer som plasseringen av hydrogenstasjonen, mengden innkjøpt hydrogen og andre markedsforhold.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Belgia.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Belgia.

€/Kg

Historiske priser på gjennomsnittlige hydrogenpriser i Belgia

Prisliste for bensinstasjon i Belgia

Nyheter om prisen på Hydrogen i Belgia

Hvorfor er du interessert i hydrogenbiler?

Nye H2 biler til salgs

Mer informasjon om H2

Merker med H2