Alternative drivstoffpriser i Canada

Hydrogenpris i Canada i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
pris-hydrogen-bensinstasjoner-canada

Prisen på hydrogendrivstoff i Canada er generelt høyere enn prisen på bensin eller diesel. Dette er fordi produksjon og distribusjon av hydrogenbrensel i dag er mindre etablert og mindre effektiv enn tradisjonelle fossile brensler.

Generelt varierer kostnadene for hydrogendrivstoff over Canada basert på en rekke faktorer som regional etterspørsel, tilgjengelighet av tilbud og statlige insentiver. Noen provinser, som British Columbia og Quebec, har statlig subsidiert infrastruktur for drivstoff for hydrogen, som kan bidra til å redusere kostnadene for hydrogen i disse områdene.

Det skal bemerkes at innføringen av hydrogenteknologi i Canada fortsatt er i sin tidlige fase og antallet hydrogenfyllestasjoner er relativt lavt. Etter hvert som teknologien blir mer utbredt og etterspørselen etter hydrogen øker, kan prisene bli mer konkurransedyktige enn tradisjonelle fossile brensler.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Canada.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Canada.

CAD/Kg

Historiske priser på gjennomsnittlige hydrogenpriser i Canada

Prisliste for bensinstasjon i Canada

Nyheter om prisen på Hydrogen i Canada

Hvorfor er du interessert i hydrogenbiler?

Nye H2 biler til salgs

Mer informasjon om H2

Merker med H2