Alternative drivstoffpriser i Storbritannia

Hydrogenpris i Storbritannia i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
pris-hydrogen-bensinstasjoner-storbritannia

I 2021 var det rundt 20 drivstoffstasjoner for hydrogen i Storbritannia. Imidlertid har dette antallet sannsynligvis økt siden da flere stasjoner bygges og legges til nettverket.

Det er viktig å merke seg at kostnadene ved å produsere og distribuere hydrogen fortsatt er relativt høye, og det er i dag kun et begrenset antall hydrogenkjøretøyer på markedet. Dette betyr at etterspørselen etter hydrogendrivstoff fortsatt er relativt lav, noe som kan drive opp prisen.

Men den britiske regjeringen investerer i utviklingen av hydrogenbrenselcelleteknologi og infrastruktur, som kan bidra til å redusere kostnadene deres over tid. I tillegg, ettersom flere hydrogenkjøretøyer produseres og etterspørselen etter drivstoffet øker, kan stordriftsfordeler bidra til å redusere kostnadene ved produksjon og distribusjon.

I 2021 varierte prisen på hydrogen i Storbritannia avhengig av leverandøren og plasseringen av tankstasjonen. Imidlertid var kostnadene for hydrogen i Storbritannia i gjennomsnitt rundt 10-12 pund per kilo.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Storbritannia.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Storbritannia.

£‎/Kg

Historiske priser på gjennomsnittlige hydrogenpriser i Storbritannia

Prisliste for bensinstasjon i Storbritannia

Nyheter om prisen på Hydrogen i Storbritannia

Hvorfor er du interessert i hydrogenbiler?

Nye H2 biler til salgs

Mer informasjon om H2

Merker med H2