Alternative drivstoffpriser i Frankrike

Hydrogenpris i Frankrike i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
pris-hydrogen-bensinstasjoner-frankrike

I 2021 var det rundt 35 hydrogenstasjoner i Frankrike, med planer om å utvide til mer enn 100 stasjoner innen 2023. De fleste av disse stasjonene er i Paris-regionen og sørøst i landet.

Den franske regjeringen har aktivt fremmet utviklingen av hydrogenbrenselcellekjøretøyer som en del av sin innsats for å redusere klimagassutslipp og forbedre luftkvaliteten. I tillegg til å støtte byggingen av hydrogenpåfyllingsinfrastruktur, har regjeringen også fått på plass økonomiske insentiver for kjøp av hydrogenkjøretøy.

I 2021 varierte prisen på hydrogendrivstoff i Frankrike fra €9 til €12 per kilo, avhengig av beliggenhet og drivstoffleverandør. Prisene kan imidlertid variere over tid og kan også avhenge av faktorer som markedsetterspørsel, produksjonskostnader og statlige insentiver.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Frankrike.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Frankrike.

€‎/Kg

Historiske priser på gjennomsnittlige hydrogenpriser i Frankrike

Prisliste for bensinstasjon i Frankrike

Nyheter om prisen på Hydrogen i Frankrike

Hvorfor er du interessert i hydrogenbiler?

Nye H2 biler til salgs

Mer informasjon om H2

Merker med H2