Alternative drivstoffpriser i Norge

Hydrogenpris i Norge i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
pris-hydrogenstasjoner-i-norge

Norge har en av det høyeste antallet hydrogenstasjoner per innbygger i verden, med et voksende nettverk av hydrogenstasjoner over hele landet. I følge Norsk Hydrogenforum var det per september 2021 13 operative hydrogenstasjoner i Norge, men ikke alle som selger direkte til publikum, med planer om å utvide dette antallet til rundt 20 stasjoner innen 2025. Norges nåværende hydrogenstasjoner ligger i ulike byer, blant annet Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Porsgrunn og Kjørbo.

Noen av selskapene som driver hydrogenstasjoner i Norge er Uno-X Hydrogen, Nel Hydrogen, Air Liquide og GreenHydrogen. Den norske regjeringen har satt seg som mål å bli et nullutslippssamfunn innen 2050 og satser stort på utvikling av hydrogeninfrastruktur for å støtte innføringen av brenselcellekjøretøyer.

Ifølge Norsk Hydrogenforum vil prisen på hydrogen på de fleste stasjonene i Norge fra september 2021 ligge på rundt 100-120 kroner (ca. 11-13 dollar) per kilo.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Norge.

Gjennomsnittlig pris på hydrogen i Norge.

NOK/Kg

Historiske priser på gjennomsnittlige hydrogenpriser i Norge

Prisliste for bensinstasjon i Norge

Nyheter om prisen på Hydrogen i Norge

Hvorfor er du interessert i hydrogenbiler?

Nye H2 biler til salgs

Mer informasjon om H2

Merker med H2