Alternativa bränslepriser i Spanien

Vätgaspris i Spanien i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
forsaljningspriset-vatgas-spanien

Den spanska regeringen planerar att avsevärt utöka landets vätgasinfrastruktur under de kommande åren, med målet att ha 150 vätgastankstationer år 2030. Detta initiativ är en del av landets ansträngningar att gå över till renare och mer hållbara energikällor.

De nationella målen riktar sig inte bara till produktion av förnybart väte utan även mot vart och ett av de verksamhetsområden där efterfrågan på förnybart väte har identifierats ha den största tillväxtpotentialen under detta decennium, närmare bestämt industri och mobilitet.

Även om priset på vätgas i Spanien är cirka 15 euro per kilo, är användningen fortfarande inte utbredd och det finns inget erbjudande om tankning för allmänheten

Genomsnittligt pris på väte i Spanien i

Genomsnittligt pris på väte i Spanien i är

€‎/Kg

Historiska priser för genomsnittliga vätepriser i Spanien

Prislista för bensinstation i Spanien

Nyheter om priset på väte i Spanien

Varför är du intresserad av vätgasbilar?

Nya H2 bilar till salu

Mer information om H2

Märken med H2