Alternativa bränslepriser i Ungern

Vätgaspris i Ungern i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
forsaljningspriset-vatgas-ungern

Den ungerska nationella vätestrategin (nedan kallad strategin) är en ambitiös men realistisk framåtblickande vision som banar väg för utvecklingen av väteekonomin, och bidrar på så sätt till att minska koldioxidutsläppen i landet och även skapa möjligheten för Ungern att bli en aktiv aktör i det europeiska vätgasområdet.

För att minska "grå" väte, skulle de första pilotanläggningarna för produktion av väte utan koldioxid (eller koldioxidsnålt) kunna vara igång 2030, med driftsättning på 2020-talet. öka användningen av väte med låg kolhalt och kolfritt vätebaserat på elektrolys. År 2050 skulle den industriella användningen av väte till stor del kunna avkolas.

Det övergripande målet för transportstrategin är att gå över till rena transportsätt, påskynda övergången till rena transportsätt, dels genom användning av vätgas och parallellt med en avveckling av dieselförbrukningen, med fokus på fordon tungt gods transport. Även minska koldioxidavtrycket för lastbilstransporter genom användning av vätgas, och utvidgningen av vätgasrörlighet till stadsbusstransporter och avfallstransporter, och därför infrastruktur för vätgastankning.

Priset på väte i Ungern är cirka 4500 HUF / KG, men på ett begränsat sätt och med stor brist på befintliga leveranspunkter i landet

Genomsnittligt pris på väte i Ungern i

Genomsnittligt pris på väte i Ungern i är

HUF/Kg

Historiska priser för genomsnittliga vätepriser i Ungern

Prislista för bensinstation i Ungern

Nyheter om priset på väte i Ungern

Varför är du intresserad av vätgasbilar?

Nya H2 bilar till salu

Mer information om H2

Märken med H2