Alternativa bränslepriser i Nederländerna

Vätgaspris i Nederländerna i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
forsaljningspriset-vatgas-nederlanderna

Nederländerna är fast beslutna att spela en effektiv och konstruktiv roll i att bygga en global väteekonomi och ligger redan i framkant av europeiska initiativ för att främja väterevolutionen, och bygger på flera styrkor, inklusive dess strategiska läge som porten till nordvästra Europa och nervcentrum av den globala olje- och gashandeln. Nordsjön erbjuder en unik möjlighet för storskalig produktion av vind- och solel till en konkurrenskraftig kostnad. Landet är också hem för ett rikt ekosystem av forskningsinstitut och industriella partners som är utomordentligt effektiva för att omvandla idéer och koncept till hållbara och integrerade lösningar.

Således meddelade den holländska regeringen 2022 att den kommer att investera 750 miljoner euro (789 miljoner dollar) fram till 2031 för att utveckla ett nationellt vätgastransportnät. I ett brev till parlamentet sa energiminister Rob Jetten att regeringen skulle ge Gasunie, landets gasnätoperatör, i uppdrag att förvalta och driva nätet, varav en del ska vara färdigställt 2026.

Den holländska regeringen har antagit en vätgasstrategi för att öka produktionen och användningen av väte med låga koldioxidutsläpp. Det nationella vätgasprogrammet (Nationaal Waterstof Programma) stöder väteapplikationer inom olika sektorer. Hjälper till att uppnå mål och avtal inom vätgasindustrin, ett av många initiativ som driver en grön väteframtid.

Alla dessa faktorer gör priset på väte i Nederländerna mycket konkurrenskraftigt, med genomsnittspriset på väte i Nederländerna mellan 9,50 och 11,50 euro per kilogram.

Genomsnittligt pris på väte i Nederländerna i

Genomsnittligt pris på väte i Nederländerna i är

€/Kg

Historiska priser för genomsnittliga vätepriser i Nederländerna

Prislista för bensinstation i Nederländerna

Nyheter om priset på väte i Nederländerna

25 januari 2023.

STORA SKILLNADER I PRISET PÅ VÄTE: DE 10 EURO PER KILOGRAM ÄR DET FÖRFLUTT

Sök bara på Google efter priset på väte för att snabbt hitta rapporter som talar om ett vätgaspris på runt 10 euro per kilo. Utan tvekan har dessa tider gått in i historien. Du måste också betala mycket mer för väte. Priset beror mycket på platsen.

På Greenpoint Hysolars vätgasstation Nieuwegein betalas för närvarande 26,75 euro för ett kilo väte. Det är ett högt pris. Enligt Perry Wens, talesman för bensinstationen, är det stora prisskillnader i vätgaslandet. "Vår bensinstation är oberoende av subventioner, men så är det inte med alla vätgasstationer. Där kan du betala mycket mindre eftersom priset hålls konstgjort lågt tack vare subventioner. Det är inte vårt fall, vi gör det på egen hand ", förklarar Wens.

Varför är du intresserad av vätgasbilar?

Nya H2 bilar till salu

Mer information om H2

Märken med H2