Alternativa bränslepriser i Storbritannien

Vätgaspris i Storbritannien i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
forsaljningspriset-vatgas-storbritannien

År 2021 fanns det cirka 20 tankstationer för vätgas i Storbritannien. Detta antal har dock sannolikt ökat sedan dess eftersom fler stationer byggs och läggs till nätverket.

Det är viktigt att notera att kostnaderna för att producera och distribuera vätgas fortfarande är relativt höga och att det för närvarande endast finns ett begränsat antal vätgasfordon på marknaden. Det gör att efterfrågan på vätgasbränsle fortfarande är relativt låg, vilket kan driva upp priset.

Den brittiska regeringen investerar dock i utvecklingen av vätebränslecellsteknik och infrastruktur, vilket kan bidra till att minska deras kostnader över tid. Dessutom, eftersom fler vätgasfordon tillverkas och efterfrågan på bränslet ökar, kan skalfördelar bidra till att sänka produktions- och distributionskostnaderna.

År 2021 varierade priset på vätgas i Storbritannien beroende på leverantör och platsen för tankstationen. Men i genomsnitt var kostnaden för väte i Storbritannien cirka 10-12 pund per kilo.

Genomsnittligt pris på väte i Storbritannien i

Genomsnittligt pris på väte i Storbritannien i är

£‎/Kg

Historiska priser för genomsnittliga vätepriser i Storbritannien

Prislista för bensinstation i Storbritannien

Nyheter om priset på väte i Storbritannien

Varför är du intresserad av vätgasbilar?

Nya H2 bilar till salu

Mer information om H2

Märken med H2