Alternativa bränslepriser i Belgien

Vätgaspris i Belgien i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
forsaljningspriset-vatgas-belgien

Den belgiska regeringen har satt upp som mål att ha minst 20 vätgasstationer i drift senast 2025, som en del av sina ansträngningar att främja användningen av vätgasbränslecellsfordon och minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. Regeringen har också lanserat olika incitament för att uppmuntra köp och användning av dessa fordon.

Det är viktigt att notera att priset på vätgasbränsle i Belgien och andra länder kan vara högre än på bensin eller diesel, på grund av den nuvarande låga volymen av vätebränsleproduktion och distributionsinfrastruktur. Men i takt med att tekniken går framåt och efterfrågan på vätgasbränsle ökar, förväntas priset på vätgas minska och bli mer konkurrenskraftigt än traditionella fossila bränslen.

Det rekommenderas alltid att kontrollera den senaste informationen om priset på vätgasbränsle i Belgien innan du planerar att använda det, eftersom informationen som samlas in här kan vara inaktuell.

År 2021 låg priset på vätgasbränsle i Belgien runt 9 till 10 euro per kilogram. Priset kan dock variera beroende på faktorer som platsen för vätgasstationen, mängden väte som köps in och andra marknadsförhållanden.

Genomsnittligt pris på väte i Belgien i

Genomsnittligt pris på väte i Belgien i är

€/Kg

Historiska priser för genomsnittliga vätepriser i Belgien

Prislista för bensinstation i Belgien

Nyheter om priset på väte i Belgien

Varför är du intresserad av vätgasbilar?

Nya H2 bilar till salu

Mer information om H2

Märken med H2