Alternativa bränslepriser i Ukraina

Vätgaspris i Ukraina i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
forsaljningspriset-vatgas-ukraina

Den ukrainska regeringen har uttryckt intresse för att utveckla en väteekonomi och planerar att utöka antalet vätgastankstationer i landet. En av de första vätgasstationerna i Ukraina öppnades 2020 i Kiev av företaget Progresstech Ukraine. Stationen används för närvarande för att leverera vätgas till bussarna som cirkulerar runt i staden. En annan vätgasstation ligger i staden Dnipro, som också används för att tanka vätgasbussar.

Utöver dessa stationer finns det planer på att utveckla vätgasinfrastruktur i andra ukrainska städer, som Lviv och Charkiv. Den ukrainska regeringen har också undertecknat avtal med internationella företag för att utveckla vätgasteknik i landet.

Priset på väte i Ukraina är inte utbrett eller offentligt, eftersom det bara finns ett fåtal vätgasstationer i landet. Den ukrainska regeringen har dock uttryckt intresse för att utveckla en vätgasekonomi och har planer på att öka dess produktion och användning.

Genomsnittligt pris på väte i Ukraina i

Genomsnittligt pris på väte i Ukraina i är

грн‎/Kg

Historiska priser för genomsnittliga vätepriser i Ukraina

Prislista för bensinstation i Ukraina

Nyheter om priset på väte i Ukraina

28 september 2022.

Ukraina förbereder sig för att bli Europas gröna väteleverantör

Företaget Hydrogen Ukraine (H2U) planerar att bygga en förnybar vätgasanläggning i Odessa-regionen, i staden Reni, en strategisk position, inte bara på grund av den enorma vind- och solpotentialen, utan även ur logistisk synvinkel, p.g.a. till en mycket väl utvecklad transportinfrastruktur.

Den plats som valts för vätgasanläggningen är strategisk. Å ena sidan har den cirka 320 soldagar om året med en genomsnittlig solinstrålning på 1 600 kilowatt per kvadratmeter (kW/m2). Dessutom sträcker sig vindpotentialen mellan 1,5 och 4 GW. Å andra sidan kan den också räkna med viktiga vattenresurser, med ett genomsnittligt årligt flöde av Donau på 6 400 kubikmeter per sekund. Slutligen tillåter den utvecklade transportinfrastrukturen i Reni-hamnen att vätgas som produceras kan transporteras till 10 länder i Donau-regionen.

Varför är du intresserad av vätgasbilar?

Nya H2 bilar till salu

Mer information om H2

Märken med H2