Ceny alternatívnych palív v Španielsku

Cena vodíka v Španielsku v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-vodikove-spanielsko

Španielska vláda plánuje v najbližších rokoch výrazne rozšíriť vodíkovú infraštruktúru krajiny s cieľom mať do roku 2030 150 vodíkových čerpacích staníc. Táto iniciatíva je súčasťou úsilia krajiny o prechod na čistejšie a udržateľnejšie zdroje energie.

Národné ciele sú zamerané nielen na výrobu obnoviteľného vodíka, ale aj na každú z oblastí činnosti, v ktorej bol identifikovaný dopyt po obnoviteľnom vodíku v tomto desaťročí ako s najväčším rastovým potenciálom, konkrétne na priemysel a mobilitu.

Hoci sa cena vodíka v Španielsku pohybuje okolo 15 eur za kilogram, jeho používanie stále nie je rozšírené a neexistuje žiadna ponuka tankovania pre verejnosť

Priemerná cena vodíka v Španielsku

Priemerná cena vodíka v Španielsku

€‎/Kg

Historické ceny priemerných cien vodíka v Španielsku

Cenník čerpacej stanice v Španielsku

Správy o cene vodíka v Španielsku

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2