Ceny alternatívnych palív vo Francúzsku

Cena vodíka vo Francúzsku v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-vodikove-francuzsko

V roku 2021 bolo vo Francúzsku približne 35 vodíkových staníc s plánmi rozšíriť ich do roku 2023 na viac ako 100. Väčšina z týchto staníc sa nachádza v regióne Paríž a na juhovýchode krajiny.

Francúzska vláda aktívne podporuje vývoj vozidiel na vodíkové palivové články v rámci svojho úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov a zlepšenie kvality ovzdušia. Okrem podpory výstavby infraštruktúry na tankovanie vodíka vláda zaviedla aj finančné stimuly na nákup vodíkových vozidiel.

V roku 2021 sa cena vodíkového paliva vo Francúzsku pohybovala od 9 do 12 eur za kilogram v závislosti od lokality a dodávateľa paliva. Ceny sa však môžu v priebehu času meniť a môžu závisieť aj od faktorov, ako je dopyt na trhu, výrobné náklady a vládne stimuly.

Priemerná cena vodíka vo Francúzsku

Priemerná cena vodíka vo Francúzsku

€‎/Kg

Historické ceny priemerných cien vodíka vo Francúzsku

Cenník čerpacej stanice vo Francúzsku

Správy o cene vodíka vo Francúzsku

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2