Ceny alternatívnych palív v Belgicku

Cena vodíka v Belgicku v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-vodikove-belgicko

Belgická vláda si stanovila za cieľ sprevádzkovať do roku 2025 aspoň 20 vodíkových staníc v rámci svojho úsilia o podporu používania vozidiel s vodíkovými palivovými článkami a zníženie emisií skleníkových plynov z odvetvia dopravy. Vláda tiež spustila rôzne stimuly na podporu nákupu a používania týchto vozidiel.

Je dôležité poznamenať, že cena vodíkového paliva v Belgicku a iných krajinách môže byť vyššia ako cena benzínu alebo nafty, vzhľadom na súčasný nízky objem výroby a distribúcie vodíkového paliva. S napredovaním technológií a rastúcim dopytom po vodíkových palivách sa však očakáva, že cena vodíka bude klesať a bude konkurencieschopnejšia ako tradičné fosílne palivá.

Vždy sa odporúča skontrolovať najnovšie informácie o cene vodíkového paliva v Belgicku pred plánovaním jeho použitia, pretože tu zhromaždené informácie môžu byť neaktuálne.

V roku 2021 sa cena vodíkového paliva v Belgicku pohybovala okolo 9 až 10 eur za kilogram. Cena sa však môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je umiestnenie vodíkovej stanice, množstvo nakúpeného vodíka a iné podmienky na trhu.

Priemerná cena vodíka v Belgicku

Priemerná cena vodíka v Belgicku

€/Kg

Historické ceny priemerných cien vodíka v Belgicku

Cenník čerpacej stanice v Belgicku

Správy o cene vodíka v Belgicku

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2