Ceny alternatívnych palív v Kanade

Cena vodíka v Kanade v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-vodikove-kanada

Cena vodíkového paliva v Kanade je vo všeobecnosti vyššia ako cena benzínu alebo nafty. Je to preto, že výroba a distribúcia vodíkového paliva je v súčasnosti menej zavedená a menej efektívna ako tradičné fosílne palivá.

Vo všeobecnosti sa cena vodíkového paliva v Kanade líši na základe mnohých faktorov, ako je regionálny dopyt, dostupnosť ponuky a vládne stimuly. Niektoré provincie, ako napríklad Britská Kolumbia a Quebec, majú vládou dotovanú infraštruktúru na zásobovanie vodíkom, čo môže pomôcť znížiť náklady na vodík v týchto oblastiach.

Treba poznamenať, že prijatie vodíkovej technológie v Kanade je stále v počiatočnom štádiu a počet vodíkových čerpacích staníc je relatívne nízky. Keď sa technológia rozšíri a dopyt po vodíku sa zvýši, ceny sa môžu stať konkurencieschopnejšími ako tradičné fosílne palivá.

Priemerná cena vodíka v Kanade

Priemerná cena vodíka v Kanade

CAD/Kg

Historické ceny priemerných cien vodíka v Kanade

Cenník čerpacej stanice v Kanade

Správy o cene vodíka v Kanade

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2