Čerpacie stanice na Ukrajine

Vodíkové stanice na Ukrajine

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cerpacie-stanice-vodikove-ukrajina

Ukrajina prejavila záujem o rozvoj vodíkového hospodárstva a zníženie svojej závislosti od fosílnych palív. Krajina spustila rôzne iniciatívy a projekty na podporu využívania vodíka ako zdroja čistej energie.

Ukrajina má niekoľko pilotných projektov pre vodíkové čerpacie stanice. Cieľom projektu H2Nodes financovaného EÚ bolo napríklad vytvorenie siete vodíkových čerpacích staníc v rôznych ukrajinských mestách vrátane Kyjeva, Dnepra a Ľvova.

Ukrajinská vláda vyjadrila svoj záväzok podporovať rozvoj vodíkovej infraštruktúry. Zaviedli rôzne opatrenia vrátane finančných stimulov na podporu investícií do vodíkových technológií.

Ukrajina má ambiciózne plány na zvýšenie počtu vodíkových čerpacích staníc v krajine. Tieto plány zahŕňajú spoluprácu s medzinárodnými partnermi a investície do rozvoja infraštruktúry.

na Ukrajine v súčasnosti existujú
čerpacie stanice s vodíkom na predaj

Mapa vodíkových čerpacích staníc na Ukrajine

Zoznam čerpacích staníc vodíka na Ukrajine

Správy o vodíkových čerpacích staniciach na Ukrajine

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2