Ceny alternatívnych palív v Japonsku

Cena vodíka v Japonsku v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-vodikove-japonsko

Japonsko aktívne propaguje používanie vozidiel s vodíkovými palivovými článkami, v dôsledku čoho sa počet vodíkových staníc v krajine neustále zvyšuje.

Podľa ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu (METI) bolo v Japonsku k septembru 2021 v prevádzke približne 160 vodíkových staníc, pričom ďalšie stanice sú vo výstavbe alebo vo fáze plánovania. Väčšina staníc sa nachádza v prefektúrach Tokio, Kanagawa, Aichi, Osaka a Fukuoka.

Ceny vodíkového paliva v Japonsku sa líšia v závislosti od lokality a dodávateľa. Treba poznamenať, že japonská vláda podporuje používanie vozidiel s vodíkovými palivovými článkami a spustila rôzne iniciatívy na podporu rastu vodíkového priemyslu. V dôsledku toho sa cena vodíkového paliva znižuje.

Priemerná cena vodíka v Japonsku

Priemerná cena vodíka v Japonsku

¥/Kg

Historické ceny priemerných cien vodíka v Japonsku

Cenník čerpacej stanice v Japonsku

Správy o cene vodíka v Japonsku

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2