Čerpacie stanice v Belgicku

Vodíkové stanice v Belgicku

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cerpacie-stanice-vodikove-belgicko

Rovnako ako sa elektromobily začínajú presadzovať na automobilovom trhu, stáva sa čoraz populárnejším nový typ paliva. Sú vodíkové autá budúcnosťou automobilov v Belgicku? Vozidlá na vodíkový pohon sa pravdepodobne v priebehu niekoľkých desaťročí stanú štandardom. Dovtedy, ako sa to stalo pri prvých elektromobiloch, bude potrebné vložiť peniaze do peňaženky na získanie modelu poháňaného vodíkom. Od roku 2014 je v Belgicku oficiálne zaregistrovaných približne 20 vodíkových vozidiel ročne. Takmer všetky tieto nákupy uskutočňujú spoločnosti. Samotná skupina Colruyt má flotilu 21 vozidiel H2. Treba povedať, že Belgicko v súčasnosti ešte nie je pripravené hostiť celé flotily vozidiel na vodíkový pohon. Na rozdiel od elektromobilov totiž nie je možné dobiť vozidlo doma, v práci alebo na parkovisku supermarketu. V súčasnosti je sieť verejných staníc, kde je možné tankovať vodík, veľmi obmedzená. DATS 24, prevádzkovateľ čerpacích staníc Colruyt Group, plánuje v rokoch 2021, 2022, 2023 otvoriť nové stanice s výdajnými stojanmi H2...

Na týchto vodíkových staniciach sa nádrž naplní za päť minút. Čo sa týka ceny, tá je momentálne veľmi podobná ako pri plnej nádrži benzínu. Kilo vodíka stojí v DATS 24 10 a nádrže majú kapacitu asi šesť kíl. Plná nádrž H2 teda stojí asi 60 na dojazd okolo 600 km.

Veľkou výhodou vodíkových áut je, že nevypúšťajú do ovzdušia žiadne škodliviny, iba vodnú paru. Výroba vodíka však vyvoláva mnohé otázky. K čistote má ešte ďaleko. Vo väčšine prípadov sa vyrába reformovaním zemného plynu. Je to lacné riešenie, no emituje veľa CO2. Je však dokonale možné vyrábať zelený vodík, najmä elektrolýzou. Napríklad stanica DATS 24 od spoločnosti Hal ponúka 100 % zelený vodík vyrobený z elektriny z neďalekých veterných turbín skupiny Colruyt. Je teda možné vyrábať „čistý“ vodík aj z nefosílnych zdrojov.

V júli minulého roka označila komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simsonová vodík za životaschopné riešenie pre klimaticky neutrálne hospodárstvo. Od roku 2025 do roku 2030 má exekutíva EÚ v úmysle dosiahnuť aspoň 40 gigawattov (GW) kapacity elektrolyzéra a až desať miliónov ton obnoviteľnej výroby vodíka. V súčasnosti je kapacita v EÚ 1 GW. Preto je pred nami ešte dlhá cesta, no zdá sa, že vodík má svetlú budúcnosť aj v doprave.

v Belgicku v súčasnosti existujú
čerpacie stanice s vodíkom na predaj

Mapa vodíkových čerpacích staníc v Belgicku

Zoznam čerpacích staníc vodíka v Belgicku

Správy o vodíkových čerpacích staniciach v Belgicku

17. januára 2022. McPhy práve podpísal dôležitú zmluvu s Eiffage Energie Système na vybavenie stanice na výrobu a distribúciu vodíka v Danjoutine, ktorú prevádzkuje Hynamics, podľa výrobcu Drôme. Stanica bude zásobovať budúce vodíkové autobusy Optymo.

McPhy, špecialista na uhlíkovo neutrálne zariadenia na výrobu a distribúciu vodíka, oznámil podpis zmluvy s Eiffage Energies Système na vybavenie vodíkovej stanice Danjoutin, ktorú prevádzkuje Hynamics (vodíková dcérska spoločnosť skupiny EDF). Vďaka tejto zmluve McPhy dodá elektrolyzér s výkonom 1 MW, ktorý je schopný distribuovať až 800 kg vodíka denne. To umožní stanici v dvoch termináloch natankovať za hodinu sedem autobusov navrhnutých Belgičanom Van Hoolom (pozri náš článok) pre mestskú sieť Optymo.

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2