Ceny alternatívnych palív na Slovensku

Cena vodíka na Slovensku v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-vodikove-slovensko

Očakáva sa, že vodíková infraštruktúra na Slovensku v najbližších rokoch porastie. V júni 2021 vláda SR oznámila plány investovať 1,2 miliardy eur do rozvoja vodíkovej infraštruktúry do roku 2030. Investícia je určená na podporu nasadenia vozidiel na vodíkové palivové články, ako aj na rozvoj infraštruktúry na výrobu, skladovanie a prepravu vodíka.

Preto je možné, že vodíkových staníc bude na Slovensku v budúcnosti pribúdať, keďže krajina pracuje na rozširovaní vodíkovej infraštruktúry. Vždy je dobré overiť si najnovšie informácie o dostupnosti vodíkových staníc v danej oblasti u miestnych úradov alebo vodíkových asociácií.

Podľa European Alternative Fuels Observatory (EAFO) je priemerná cena vodíka v Európe v roku 2020 okolo 9,94 eura za kilogram. Je to vyššia cena ako v prípade iných alternatívnych palív, ako je benzín a nafta, ale je dôležité poznamenať, že sa očakáva, že náklady na vodík budú klesať so zvyšujúcou sa výrobou a zlepšovaním technológie.

Priemerná cena vodíka na Slovensku

Priemerná cena vodíka na Slovensku

€/Kg

Historické ceny priemerných cien vodíka na Slovensku

Cenník čerpacej stanice na Slovensku

Správy o cene vodíka na Slovensku

27. februára 2023.

Metacon v spolupráci s Hydroholdingom dodá na Slovensku integrovaný PEM elektrolyzér a čerpaciu stanicu vodíka

Metacon AB v spolupráci s distribučným partnerom a EPC Hydroholding podpísal zmluvu na dodávku 1 MW integrovaného PEM elektrolyzéra a vodíkovej čerpacej stanice (HRS) s kapacitou 400 kg za deň. Celková hodnota zákazky pre Metacon predstavuje 3,9 mil. EUR. Jednotka bude uvedená do prevádzky začiatkom roka 2024.

Dopyt po zelenom vodíku ako palive pre dopravné vozidlá v celej Európe naďalej rastie a Metacon má spolu s vybranými partnermi príležitosť zohrať kľúčovú úlohu v tejto expanzii. Po ukončení obstarávacieho procesu spoločnosť Metacon prostredníctvom svojho distribučného partnera a EPC Hydroholding dodá zatiaľ nemenovanému zákazníkovi na Slovensku cenovo výhodný integrovaný 1 MW PEM elektrolyzér a HRS s dávkovacím tlakom 350 barov.

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2