Čerpacie stanice na Slovensku

Vodíkové stanice na Slovensku

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cerpacie-stanice-vodikove-slovensko

Minister hospodárstva SR predložil vláde Národnú vodíkovú stratégiu, ktorej cieľom je pomôcť Slovensku dosiahnuť cieľ uhlíkovej neutrality.

Po prerokovaní národnej stratégie vo vláde SR je potrebné realizovať Akčný plán, ktorý bude pozostávať z časového, vecného a finančného plánu. Na základe toho dostanú príslušné orgány štátnej správy konkrétne úlohy. Slovensko plánuje využívať vodík v rôznych oblastiach, no okrem priemyselného využitia sa spomína najmä jeho využitie v doprave. Okrem osobného vlaku by mohlo ísť najmä o náhradu dieselových vlakových jednotiek za elektrické s využitím vodíkových palivových článkov.

V súlade s Národnou vodíkovou stratégiou sa na Slovensku vybudujú vodíkové čerpacie stanice pre vozidlá a ministerstvo chce vybudovať prvé dva stojany na vodík tohto typu v Bratislave a Košiciach s počiatočnou investíciou 4 milióny eur do každého z nich. ich.

Výrobu zeleného vodíka pripravuje výstavba tovární v Modrom Kameni, Pezinku, Malackách a Trenčíne. Denná produkcia zeleného vodíka v týchto továrňach sa odhaduje na 4000 kg. Na výrobu sa bude využívať elektrina zo solárnych elektrární, ktoré budú postavené na ploche 230 hektárov.

na Slovensku v súčasnosti existujú
čerpacie stanice s vodíkom na predaj

Mapa vodíkových čerpacích staníc na Slovensku

Zoznam čerpacích staníc vodíka na Slovensku

Správy o vodíkových čerpacích staniciach na Slovensku

3. marec 2022. Mobilná vodíková stanica na Slovensku

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská agentúra pre inovačnú energiu (SIEA) v spolupráci so spoločnosťou Air Products spustili roadshow, ktorá má ukázať výhody vodíkovej mobility v krajských mestách po celom Slovensku.

Na otvorení roadshow Live Energy organizovanej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zamestnanci Air Products predviedli čerpanie vodíka do elektrického vozidla s vodíkovými palivovými článkami (FCEV). Prítomným hosťom a novinárom ukázali, že tankovanie vodíka do nádrže je úplne bezpečné a pre užívateľa veľmi pohodlné. Putovná expozícia vodíkových čerpacích staníc priblíži odbornej i laickej verejnosti možnosti využitia obnoviteľných zdrojov vrátane plne bezemisných vodíkových vozidiel.

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2