Ceny alternatívnych palív v Slovinsku

Cena vodíka v Slovinsku v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-vodikove-slovinsko

V otázke vodíka je Slovinsko zatiaľ skutočne v úzadí, keďže zatiaľ neexistuje žiadna správna stratégia. Podľa dostupných informácií teraz všetky dotknuté oblasti závisia od toho istého ministerstva, takže je predvídateľný krok vpred.

Európa si už predstavuje vodíkové koridory a už pre ne boli vypracované usmernenia o infraštruktúre. Výška investície je relatívna, no na prvý pohľad samozrejme vysoká. Vodíková čerpacia stanica v Slovinsku stojí viac ako milión eur; a v zásade ich treba na diaľniciach viac ako vodíkové dobíjacie stanice.

Otvorenie prvej čerpacej stanice čistého vodíka spoločnosti Salonit Anhovo predstavuje základný kameň medzinárodného vodíkového ekosystému v regióne severného Jadranu a podporuje úsilie spoločnosti Salonit Anhovo pri prechode na čistú a obnoviteľnú energiu. Jediná cementáreň v Slovinsku sa tak aktívne pripája k iniciátorom budovania vodíkovej infraštruktúry, ekonomickým partnerom a vláde Slovinskej republiky.

Priemerná cena vodíka v Slovinsku

Priemerná cena vodíka v Slovinsku

€/Kg

Historické ceny priemerných cien vodíka v Slovinsku

Cenník čerpacej stanice v Slovinsku

Správy o cene vodíka v Slovinsku

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2