Ceny alternatívnych palív v Maďarsku

Cena vodíka v Maďarsku v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-vodikove-madarsko

Maďarská národná vodíková stratégia (ďalej len stratégia) je ambiciózna, ale realistická vízia do budúcnosti, ktorá pripravuje pôdu pre rozvoj vodíkového hospodárstva, čím prispieva k dekarbonizácii krajiny a zároveň vytvára príležitosť pre Maďarsko stať sa aktívnym hráč v európskom vodíkovom priestore.

Na zníženie „šedého“ vodíka by sa do roku 2030 mohli spustiť prvé pilotné zariadenia na výrobu vodíka s nulovými (alebo nízkouhlíkovými) emisiami, ktoré by sa mali uviesť do prevádzky v roku 2020. zvýšiť používanie nízkouhlíkového vodíka a bezuhlíkového vodíka na elektrolýze. Do roku 2050 by sa priemyselné využitie vodíka mohlo do značnej miery dekarbonizovať.

Celkovým cieľom dopravnej stratégie je prejsť na čisté spôsoby dopravy, urýchliť prechod na čisté spôsoby dopravy, čiastočne využívaním vodíka a súbežne s postupným ukončením spotreby nafty, so zameraním na vozidlá s ťažkým nákladom dopravy. Taktiež zníženie uhlíkovej stopy kamiónovej dopravy využívaním vodíka a rozšírenie vodíkovej mobility na mestskú autobusovú dopravu a prepravu odpadu, a teda aj na infraštruktúru tankovania vodíka.

Cena vodíka v Maďarsku je približne 4500 HUF/KG, aj keď v obmedzenom rozsahu a s veľkým nedostatkom existujúcich zásobovacích miest v krajine

Priemerná cena vodíka v Maďarsku

Priemerná cena vodíka v Maďarsku

HUF/Kg

Historické ceny priemerných cien vodíka v Maďarsku

Cenník čerpacej stanice v Maďarsku

Správy o cene vodíka v Maďarsku

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2