stacje paliw we włoszech z

Stacje Wodorowe w niederlandy w

Stacje wodorowe w niederlandy w
stacje-wodorowe-niederlandy

Potencjał wodoru jako czystego paliwa jest ogromny. Wodór (lub H2) jest niewyczerpywalny, a jego stosowanie nie powoduje szkodliwych emisji. Rząd holenderski jest głęboko przekonany, że wodór będzie jednym z głównych czystych paliw przyszłości. Są one w pełni zaangażowane w udostępnianie wodoru i czynienie go przystępnym cenowo poprzez projektowanie, budowę, finansowanie, utrzymanie i eksploatację stacji tankowania w ramach oferty czystych paliw. W Holandii kilku operatorów posiada już ogólnodostępne stacje tankowania wodoru.

Rząd holenderski ma duże ambicje w zakresie wodoru. Narodowy Program Wodorowy pokazuje, że rząd chce postawić na wodór jako system energetyczny przyszłości.

Przedsiębiorstwa naftowe i gazowe od dawna dostarczają paliwa, które stanowią podstawę dzisiejszego systemu energetycznego, ale w kontekście utrzymującej się wysokiej globalnej emisji, znajdują się one pod coraz większą presją, aby zapewnić rozwiązania w zakresie zmian klimatycznych. Choć może się wydawać, że są to opcje nie do pogodzenia, większość firm będzie dążyć do realizacji obu tych celów. W praktyce oba te elementy są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ większość środków finansowych przeznaczonych na zróżnicowane wydatki będzie, przynajmniej początkowo, pochodzić z tradycyjnych inwestycji w dostawy ropy naftowej i gazu. Chociaż podejście firm do transformacji energetycznej jest różne, wydatki kapitałowe na czystą energię odnotowują wzrost w ogólnej wartości inwestycji. Przedsiębiorstwa - zwłaszcza duże europejskie - próbują przyspieszyć przejście na odnawialne źródła energii poprzez zwiększenie dostaw wodoru do holenderskich stacji sieciowych.

Do dostaw wodoru w Holandii dołączają również nowe firmy, podpisując nową umowę na dostawy wodoru, która ma wesprzeć około 33 000 pojazdów elektrycznych napędzanych ogniwami paliwowymi (FCEV) w Holandii. HyGear, spółka zależna należąca w całości do Xebec Adsorption, ogłosiła niedawno podpisanie umowy na dostawę i wytworzenie 130 000 kg wodoru do stacji tankowania wodoru w kraju. Wodór dostarczany przez HyGear w ramach umowy będzie produkowany w należącym do przedsiębiorstwa zakładzie zdecentralizowanej produkcji wodoru w Arnhem w Niderlandach przez okres półtora roku.

W Holandii istnieje 15 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru.

Mapa stacji tankowania wodoru w niederlandy

Lista stacji tankowania wodoru w niederlandy

NAMEADDRESSCITYPOST CODE
TRANSLINK LTD71 Glenville RdBelfastBT37 0TZ

Nowości w zakresie stacji tankowania wodoru we Włoszech

Więcej informacji na temat pojazdów napędzanych wodorem w niederlandy

Dlaczego powinieneś zainteresować się wodorem?

Nowe pojazdy H2 na sprzedaż

Więcej artykułów o wodorze

Marki z wodorem