Ceny paliw alternatywnych w Polsce

Cena wodoru w Polsce w

Roman Frey 09:37 AM Aktualności
stacje-cenowe-wodor-polska

Według raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w 2021 roku w Polsce było 78 pojazdów napędzanych wodorem, a w kraju nie ma publicznej stacji tankowania wodoru. Szacuje się, że w wyniku rozwoju stacji wodorowych do 2030 roku na polskich drogach może pojawić się 70 000, a nawet 140 000 nowych samochodów napędzanych wodorem.

Zgodnie z „Polską Strategią Wodorową do 2030 r. z Perspektywą do 2040 r.”, przyjętą przez rząd w listopadzie 2021 r., do 2025 r. w Polsce powstaną 32 stacje wodorowe, a do 2030 r. nastąpi dalszy rozwój inwestycji. .

21 lutego 2023 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z PAK-PCE, wchodzącą w skład Grupy ZE PAK i Grupy POLSAT PLUS, umowę, na mocy której beneficjent otrzyma grant w wysokości zł 20 milionów. Do końca czerwca 2024 r. stacje tankowania wodoru powstaną w kolejnych pięciu miastach w Polsce: Wrocławiu, Rybniku, Gdańsku, Gdyni i Lublinie. Takie inwestycje ułatwiają tankowanie czystych pojazdów i poprawiają jakość powietrza.

Zakłada się, że wraz z rozwojem rynku wodoru w Polsce wykorzystanie stacji wodorowych będzie rosło i do 2032 roku osiągnie poziom około 85%, w tym momencie cena wodoru w Polsce wyniesie 10 €/kg.

Średnia cena wodoru w Polsce w

Średnia cena wodoru w Polsce w to

PLN/Kg

Historyczne ceny średnich cen wodoru w Polsce

Cennik stacji paliw w Polsce

Wiadomości o cenie wodoru w Polsce

27 października 2021 r.

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) otrzymał 21 lipca 2021 roku raport o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elektrowni Konin.

Elektrownia Konin będzie bazować na polimerowych elektrolitycznych elektrolizerach membranowych (technologia PEM). ZE PAK zamówił już pierwszy elektrolizer, którego dostawa planowana jest na lata 2021/2022. Energia elektryczna wykorzystywana do zasilania elektrolizerów będzie pochodzić w 100% z odnawialnego źródła energii.

Wytwarzany przez elektrolizery wodór będzie sprężany za pomocą układu sprężarek do ciśnienia 300-450 barów i w sposób ciągły pompowany do pojazdów transportujących wodór. Niektóre specjalnie dobrane sprężarki będą mogły bezpośrednio zasilać stacje tankowania wodoru.

Dlaczego interesują Cię samochody na wodór?

Sprzedam nowe samochody H2

Więcej informacji o H2

Marki z H2