Ceny paliw alternatywnych w Czechach

Cena wodoru w Czechach w

Roman Frey 09:37 AM Aktualności
stacje-cenowe-wodor-republika-czeska

Czechy to kraj o wysoko rozwiniętym przemyśle chemicznym, który jest praktycznie jedynym producentem i konsumentem wodoru. Do tej pory dominującymi metodami produkcji były częściowe utlenianie (POX) ciężkich frakcji ropy naftowej, reforming parowo-metanowy (SMR) oraz elektroliza. W innych krajach rozwój zielonych technologii wodorowych rozważany jest przede wszystkim w linii do produkcji wodoru z energii słonecznej i wiatrowej. Czechy leżą w centrum Europy, z mniejszą liczbą godzin nasłonecznienia i mniejszą siłą wiatru niż kraje nadmorskie i południowe, więc produkcja zielonego wodoru nie ma w kraju sojuszników.

Sektor transportu w dużym stopniu przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych i jest jednym z niewielu sektorów, w których emisje te rosną. Technologie wodorowe umożliwiają zastąpienie oleju napędowego i benzyny nawet tam, gdzie korzystanie z pojazdów elektrycznych jest bardzo utrudnione, jak np. dalekobieżne ciężarówki. Ze względu na różne podatki i opłaty nakładane obecnie na paliwa kopalne w transporcie możliwe jest osiągnięcie parytetu cen między niskoemisyjnym wodorem a olejem napędowym po cenie wodoru wyższej niż gazu ziemnego. Największymi ograniczeniami szybkiego wprowadzenia wodoru w transporcie są wysokie koszty pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi oraz brak infrastruktury, którą trzeba będzie zbudować od nowa.

Zastosowanie wodoru w transporcie zakłada bezwzględnie istotną redukcję emisji zanieczyszczeń ze spalin, gdyż produktami tego procesu jest przede wszystkim woda (w przypadku ogniw paliwowych), a podczas spalania powstaje minimum zanieczyszczeń wtórnych, zwłaszcza tlenki azotu. Mobilność jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych i segmentem, w którym emisje gazów cieplarnianych obecnie rosną. Wykorzystanie niskoemisyjnego wodoru jako paliwa do samochodów jest jednym ze sposobów na wyeliminowanie tych emisji.

Stosowanie paliw alternatywnych, w tym wodoru, pozwala nam wyeliminować część tych dodatkowych kosztów i dzięki temu mamy możliwość uzyskania porównywalnych kosztów eksploatacji między wodorem a olejem napędowym w cenie około 4 euro za kilogram, co jest o wiele lepsze z punktu widzenia wodoru niż cena potrzebna do zastąpienia gazu ziemnego.

Średnia cena wodoru w Czechach w

Średnia cena wodoru w Czechach w to

Kč/Kg

Historyczne ceny średnich cen wodoru w Czechach

Cennik stacji paliw w Czechach

Wiadomości o cenie wodoru w Czechach

Dlaczego interesują Cię samochody na wodór?

Sprzedam nowe samochody H2

Więcej informacji o H2

Marki z H2