Ceny paliw alternatywnych w Niemczech

Cena wodoru w Niemczech w

Roman Frey 09:37 AM Aktualności
stacje-cenowe-wodor-niemcy

Odnawialny wodór produkowany przy użyciu w 100% odnawialnej energii elektrycznej do elektrolizy wody jest źródłem energii o niemal zerowej emisji gazów cieplarnianych, które Niemcy mogłyby wykorzystać w swoich wysiłkach na rzecz dekarbonizacji. Odnawialny wodór może być wykorzystywany w całej gospodarce, w tym w transporcie. W przypadku wykorzystania w transporcie wodór musiałby być dostarczany do stacji tankowania wodoru. Wodór może być produkowany w centralnym zakładzie i transportowany do HRS lub produkowany bezpośrednio na miejscu w HRS.

Rząd niemiecki podaje szacunki kosztów dla trzech wydajności Stacji Wodoru: 400 kg, 1000 kg i 2500 kg wodoru dziennie. Koszt obejmuje początkową inwestycję w trzy komponenty: zbiornik wodoru, sprężarkę i dystrybutory. Roczny stały koszt operacyjny obliczany jest na poziomie 4% kosztu kapitału.

Cena wodoru na pompie jest sumą kosztu produkcji wodoru i kosztu infrastruktury zasilającej. Cena wodoru na dystrybutorze różni się w zależności od obszaru kraju w wyniku wahań parametrów produkcji wodoru, a mianowicie ceny energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, taryfy sieci elektrycznej, ceny wody i podatków.

Koszt produkcji wodoru jest w największym stopniu czynnikiem wpływającym na ujednoliconą cenę wodoru na dystrybutorze. Wynika to z wysokich inwestycji kapitałowych zarówno w wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jak i elektrolizę wody. Szacuje się, że w miarę doskonalenia obu technologii cena wodoru na pompie będzie o 30% tańsza w 2030 r. i o 50% tańsza w 2050 r. w stosunku do poziomu z 2020 r.

W roku 2020 cena produkcji wodoru mieściła się w przedziale badania, który wynosi od 3 do 6,5 euro za kg wodoru. Jednak dla roku 2050 szacunki średniego kosztu wodoru odnawialnego w UE w każdym ze scenariuszy są niższe

Średnia cena wodoru w Niemczech w

Średnia cena wodoru w Niemczech w to

€/kg

Historyczne ceny średnich cen wodoru w Niemczech

Cennik stacji paliw w Niemczech

Wiadomości o cenie wodoru w Niemczech

6 lutego 2023 r.

Zielony wodór obiecuje wzmocnienie relacji między Brazylią a Niemcami

Niemcy ścigają się z czasem, aby przezwyciężyć obecny kryzys energetyczny i spełnić swoje ambicje klimatyczne. W obliczu tej sytuacji prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i kanclerz Niemiec Olaf Scholz, przywódcy największych gospodarek Mercosuru i Unii Europejskiej (UE), spotkali się w tym tygodniu, aby omówić program transformacji ich gospodarek, ze szczególnym uwzględnieniem ochrona Amazonii, odnawialne źródła energii i umowa handlowa UE-Mercosur.

W obliczu ograniczeń w dostępie do rosyjskiej energii w związku z wojną na Ukrainie i krytyką ekspansji spalania węgla, Niemcy szykują się do uruchomienia zielonej gospodarki wodorowej. Pierwsza aukcja w ramach polityki H2Global, która promuje import paliwa, identyfikowanego jako strategiczny substytut ropy, gazu i węgla do pozyskiwania czystej energii, zaplanowana jest na 7 lutego. Pierwszy przetarg dotyczy kontraktów na zielony amoniak, produkt uboczny H2V.

Dlaczego interesują Cię samochody na wodór?

Sprzedam nowe samochody H2

Więcej informacji o H2

Marki z H2