Ceny paliw alternatywnych w Austrii

Cena wodoru w Austrii w

Roman Frey 09:37 AM Aktualności
stacje-cenowe-wodor-austria

Ceny wodoru w Austrii różnią się w zależności od metody produkcji i dystrybucji. Wodór wytwarzany przy użyciu odnawialnych źródeł energii, takich jak elektroliza wody, jest zwykle droższy niż wodór wytwarzany z gazu ziemnego, który jest paliwem kopalnym.

W 2021 roku cena wodoru produkowanego z odnawialnych źródeł energii wynosiła około 9-11 euro za kilogram, podczas gdy z gazu ziemnego około 1-2 euro za kilogram.

Należy jednak pamiętać, że ceny wodoru mogą być niestabilne i podlegać zmianom w zależności od różnych czynników, w tym podaży i popytu, kosztów produkcji i polityki rządu. Zaleca się zapoznanie się z aktualnymi cenami rynkowymi w celu uzyskania aktualnych informacji.

Średnia cena wodoru w Austrii w

Średnia cena wodoru w Austrii w to

€/Kg

Historyczne ceny średnich cen wodoru w Austrii

Cennik stacji paliw w Austrii

Wiadomości o cenie wodoru w Austrii

4 maja 2022 r.

Wodór za wszelką cenę?

Przez media krąży widmo: musimy opracować „technologię wodorową”, wtedy nasze problemy z magazynowaniem lotnej „zielonej” energii słonecznej i wiatrowej zostaną rozwiązane, podczas gdy jak wiadomo obecnie magazynowanie energii elektrycznej jest możliwe tylko w bardzo niewystarczający sposób w wysokogórskich zbiornikach wodnych i bateriach litowych. W gazie wodorowym przechowujemy nadmiar energii, który gromadzi się, gdy wiatr wieje za mocno lub słońce świeci zbyt jasno pomiędzy przerażającymi „ciemnymi spokojami”. Elektrolityczne rozszczepianie normalnej wody wytwarza następnie tlen i pożądany wodór.

Oczywiście, zgodnie z oficjalną linią, chcemy tylko „zielonego” wodoru, aby nie zagrażać jeszcze bardziej światowemu klimatowi. Czyli nie „szary” wodór produkowany z gazu ziemnego, bo to produkuje dużo CO2, więc nie jest lepszy – wręcz gorszy – niż bezpośrednie wytwarzanie prądu, czyli ogrzewanie gazu ziemnego w turbinach gazowych, jak to jest obecnie wykonywane na przykład w elektrowni Simmering w Wiedniu. Chcemy więc „zielonego” wodoru, który jest wytwarzany przez rozszczepianie wody z „zieloną” energią elektryczną, czyli energią pochodzącą głównie z wiatru i słońca, a być może także z elektrowni wodnych.

Dlaczego interesują Cię samochody na wodór?

Sprzedam nowe samochody H2

Więcej informacji o H2

Marki z H2