Ceny paliw alternatywnych na Węgrzech

Cena wodoru na Węgrzech w

Roman Frey 09:37 AM Aktualności
stacje-cenowe-wodor-wegry

Węgierska Narodowa Strategia Wodorowa (zwana dalej Strategią) to ambitna, ale realistyczna wizja perspektywiczna, która toruje drogę dla rozwoju gospodarki wodorowej, przyczyniając się w ten sposób do dekarbonizacji kraju, a także stwarzając Węgrom szansę na stanie się aktywnym graczem w europejskiej przestrzeni wodorowej.

Aby zredukować „szary” wodór, pierwsze pilotażowe zakłady produkujące wodór bezemisyjny (lub niskoemisyjny) mogłyby zostać uruchomione do 2030 r., a uruchomienie zaplanowano na lata 2020. zwiększyć wykorzystanie wodoru niskoemisyjnego i opartego na wodorze bezemisyjnym na elektrolizie. Do 2050 r. przemysłowe wykorzystanie wodoru może ulec znacznej dekarbonizacji.

Ogólnym celem strategii transportowej jest przejście na ekologiczne środki transportu, przyspieszenie przejścia na ekologiczne środki transportu, częściowo poprzez wykorzystanie wodoru i równolegle ze stopniowym wycofywaniem zużycia oleju napędowego, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężarowych transport. Również zmniejszenie śladu węglowego transportu ciężarowego poprzez wykorzystanie wodoru oraz rozszerzenie mobilności wodorowej na miejski transport autobusowy i transport odpadów, a co za tym idzie infrastrukturę tankowania wodoru.

Cena wodoru na Węgrzech to około 4500 HUF/KG, choć w sposób ograniczony i przy dużym niedoborze istniejących punktów dostaw w kraju

Średnia cena wodoru na Węgrzech w

Średnia cena wodoru na Węgrzech w to

HUF/Kg

Historyczne ceny średnich cen wodoru na Węgrzech

Cennik stacji paliw na Węgrzech

Wiadomości o cenie wodoru na Węgrzech

Dlaczego interesują Cię samochody na wodór?

Sprzedam nowe samochody H2

Więcej informacji o H2

Marki z H2