Cene alternativnih goriv v Sloveniji

CNG cena v Sloveniji v

Roman Frey 09:25 AM NOVICE
cena-crpalke-cng-slovenija

Kakovost zraka v urbanih območjih je v Sloveniji vedno večji izziv. Onesnaženost zraka lahko bistveno zmanjšamo z bolj zelenim javnim potniškim prometom. V Mestni občini Ljubljana SE so se leta 2011 odločili za uvedbo flote avtobusov na stisnjen zemeljski plin s pomočjo Javnega sklada RS za okolje, ki subvencionira nakup vozil javnega potniškega prometa na zemeljski plin.

Obstoječi cestni tovorni promet povzroča visoke emisije trdih delcev, dušikovih oksidov (NOx) in toplogrednih plinov ter tako močno prispeva k onesnaženosti zraka. Rešitev, za katero se je odločila Vlada Slovenije, je CNG. Njegova uporaba v tovornem prometu zagotavlja bistveno nižje stroške goriva (v primerjavi z bencinom ali dizlom) in pomembno vpliva na stroške vzdrževanja kombijev in tovornjakov. Dizelske motorje je mogoče predelati tudi na CNG, s čimer nastanejo tako imenovani bivalentni motorji, ki lahko uporabljajo dve gorivi, torej poleg CNG še dizel.

Bioplin v zadnjem času dobiva vse večji pomen na področju alternativnih virov energije v Sloveniji. Trenutno ga v Sloveniji največ proizvedemo v kogeneracijskih napravah (soproizvodnja električne energije in toplote) na družinskih kmetijah, odlagališčih, čistilnih napravah, saj bioplin lahko proizvedejo praktično vsi organski materiali, ki vsebujejo zadovoljivo razmerje ogljik/ogljik.

Podobno ima lahko uporaba BioCNG v Sloveniji to prednost, da stabilizira ceno CNG v Sloveniji, saj ni odvisna od uvoza zemeljskega plina iz drugih držav, temveč je lokalna proizvodnja.

Povprečna cena CNG v Sloveniji

Povprečna cena CNG v Sloveniji

€/KG

Zgodovina cen CNG Povprečne cene v Sloveniji

Cenik za bencinski servis v Sloveniji

Novice o ceni CNG v Sloveniji

22. februar 2022

Energetika Ljubljana je 5. februarja zvišala ceno stisnjenega zemeljskega plina (CNG) z 0,85 evra na kilogram na 1,4 evra, kar predstavlja 61-odstotno podražitev.

61-odstotna podražitev stisnjenega zemeljskega plina (CNG) je posledica cenovnih motenj na trgu zemeljskega plina, pojasnjujejo v Energetiki.

Bralec dodaja, da številni ljubljanski potniški avtobusi, tovorna vozila Snaga itd. uporabljajo tudi CNG. Verjetno smo že vsi videli vozila z znaki »Poganja metan«, pravi. Seveda bo ta podražitev marsikaterega kupca odvrnila od nakupa vozila s pogonom na CNG. Čeprav bi kot družba to morali spodbujati, pravi bralec in dodaja: "Raziskave kažejo, da so vozila na metan na splošno bolj spoštljiva do okolja kot električna." Pravzaprav se je veliko ljudi odločilo za nakup avtomobila na metan prav zaradi bolj zelene tehnologije in podpore razvoju, kljub očitno višji nabavni ceni vozila.

Zakaj bi vas lahko zanimal CNG?

Prodam nove CNG modele

Več o CNG

Znamke s CNG